Skatthalvøya

Femte spillekveld

Heltene diskuterte seg imellom og bestemte seg for å binde fast dama. En annen dame ropte til dem og ba dem hjelpe mannen sin, som var blitt alvorlig forgiftet. Hun overga seg og de fulgte henne ut i en brei gang hvor den brennende mannen holdt på å dø i armene til den tredje dama. Stark tok seg av sårene hans, men tilstanden hans var fortsatt veldig dårlig. Under forhør hevdet Shezz at Ragumon ikke var hans mester, men hans lærling og at heltene hadde blitt lurt.

Katla dro ned til det gamle templet for å hente Ragumon til avhør. Da han så at hun var alene, kastet han en spell på henne som gjorde at hun sovnet. Samtidig angrep damene og klarte å banke opp Stark og Mariella og ta dem til fange.

Shezz ville vite om heltene hadde flere magiske skatter og ga Mariella Ragumons sannhetseliksir. Den gjorde at Mariella ble forvandlet til en sky og fløy ut av gangen og ned klippen til der Katla lå uten våpen og skatt. Shezz tok Stark og skulle låse ham inne i et bur som hang i skjegget til et gigantisk, grått hode. Stark prøvde å dytte Shezz ned fra balkongen, men datt selv ned gjennom skjegget og landet hardt på gulvet nedenfor. Shezz løp etter ham og klarte å fange ham, men kollapset pga. helsen. Stark fikk skjært på båndene rundt armene, plukket opp våpnene til Shezz og angrep damene.

Katla og Mariella løp opp stien og ble truffet av noen piler fra en av damene, som siktet på dem fra et tårn øverst i klippen. Mariella drepte bueskytteren, som falt ned av tårnet, og sammen klarte de å fange resten av skurkene i live.

Katla forsøkte å spore Ragumon, men lyktes ikke. Heltene reiste av gårde til byen med skurkene og noen pilgrimer som skulle bli solgt som slaver.

Comments

arazone

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.