Skatthalvøya

Femte spillekveld

Heltene diskuterte seg imellom og bestemte seg for å binde fast dama. En annen dame ropte til dem og ba dem hjelpe mannen sin, som var blitt alvorlig forgiftet. Hun overga seg og de fulgte henne ut i en brei gang hvor den brennende mannen holdt på å dø i armene til den tredje dama. Stark tok seg av sårene hans, men tilstanden hans var fortsatt veldig dårlig. Under forhør hevdet Shezz at Ragumon ikke var hans mester, men hans lærling og at heltene hadde blitt lurt.

Katla dro ned til det gamle templet for å hente Ragumon til avhør. Da han så at hun var alene, kastet han en spell på henne som gjorde at hun sovnet. Samtidig angrep damene og klarte å banke opp Stark og Mariella og ta dem til fange.

Shezz ville vite om heltene hadde flere magiske skatter og ga Mariella Ragumons sannhetseliksir. Den gjorde at Mariella ble forvandlet til en sky og fløy ut av gangen og ned klippen til der Katla lå uten våpen og skatt. Shezz tok Stark og skulle låse ham inne i et bur som hang i skjegget til et gigantisk, grått hode. Stark prøvde å dytte Shezz ned fra balkongen, men datt selv ned gjennom skjegget og landet hardt på gulvet nedenfor. Shezz løp etter ham og klarte å fange ham, men kollapset pga. helsen. Stark fikk skjært på båndene rundt armene, plukket opp våpnene til Shezz og angrep damene.

Katla og Mariella løp opp stien og ble truffet av noen piler fra en av damene, som siktet på dem fra et tårn øverst i klippen. Mariella drepte bueskytteren, som falt ned av tårnet, og sammen klarte de å fange resten av skurkene i live.

Katla forsøkte å spore Ragumon, men lyktes ikke. Heltene reiste av gårde til byen med skurkene og noen pilgrimer som skulle bli solgt som slaver.

View
Fjerde spillekveld

Inne i krypten fant de en hule hvor de ble angrepet av en stor, edderkopp-lignende skapning. De klarte aa drepe den uten store problemer og fant en liten haug med gull og sölv, men ingen vei videre.

De bestemte seg for aa pröve den andre trappen ut av den stjerneformete salen. De gikk opp en brei spiraltrapp opp til et rundt rom med 8 steindörer og en grönnfarget bronssol som sto paa en sokkel midt i rommet. Det viste seg at dörene inneholdt magiske feller som sprutet ild, men Stark klarte aa aapne den riktige dören ved aa kanalisere energi gjennom bronssolen.

Bak den riktige dören fant de en trapp som gikk opp til noen forlatte rom. De fant veien ganske raskt til et laboratorium hvor de klarte aa overraske en tilsynelatende brennende mann og en ung dame som drev med alkymi. Etter noen forhandlinger angrep alkymistine og prövde aa flykte. Mariella forsvarte seg ved aa kalle frem en giftig frosk som bet den flammende mannen. Den svovelfargete mannen flyktet deretter ut av rommet mens heltene klarte aa fange dama hans.

View
Tredje spillekveld

Stark, Katla og Mariella gikk ned trappene og kom ned til en brei gang. I den ene enden var et maleri av fem prester som brukte en stav for å kaste lys på en dør. Gangen var nesten to kilometer lang. Langs hele gangen var sokler hvor det hadde antakeligvis stått statuer, men noen hadde slept dem helt til den andre enden av gangen. Der var det en stjerneformet sal, full av statuer som sto og så mot midten av rommet. Der var det en slagmark hvor det sto en gladiator i skinnende rustning. Heltene sloss mot skapningen, Stark ble nesten drept, men til slutt klarte de å drepe monsteret, som viste seg å være en skjelett.
Siden de var hardt skadet, valgte de å stille opp statuer i en tett sirkel rundt seg og legge seg. Midt om natten hørte de noen skapninger (mest sannsynlig gobliner, ifølge Katla) slepe noe tungt ned trappene til kjelleren.

Dagen etter sto heltene opp og gikk ned for å undersøke. De fant en kokende varm gravkapell som noen hadde prøvd å vanhellige med svarte lys og blodoffer. Kapellen førte til en diger naturlig hule, full av små krypter, nesten en liten by av gravkammere. I den enden var det to gobliner som rotet i en søppelsekk. De satt ved en dam av forurenset vann som rant fra taket og hadde gravd seg inn i en tunnel som lå inn i en av kryptene.

Mariella snakket med goblinene og det viste seg at de var nesten blinde og døve, sannsynligvis som følge av det forurensete vannet. Goblinene prøvde å lure heltene inn i tunnelen, sa at det fantes masse skatt der. Da det ble åpenbart at de ville ikke være til noe hjelp, drepte Stark dem.

Heltene valgte deretter å gå inn i tunnelen.

View
Andre spillekveld

Da heltene sto opp dagen etter, lå det igjen en beskjed hos kroverten. En reisende alkymist, gnomen Ragomon, ba dem treffe seg oppe på klippen der blomstene vokste. Da de ankom, var Ragomon i ferd med å bli spist opp av tre svarte hunder.
Heltene drap bikkjene og fikk pratet med Ragomon. Han forklarte at han sto bak dyrkingen av blomstene og at de kunne føre til hallusinasjoner, spesielt blant svaksinnte. Han tilbød heltene å hjelpe Gomez mot at de gjorde ham en liten tjeneste.
Heltene aksepterte og senere om dagen snakket Stark og Ragomon med Valerian, grevens dommer. Valerian godtok vitnesbyrden og dømte Gomez til fem års slavearbeid i en av grevens gruver.
Stark var ikke fornøyd, siden den skrøpelige Gomez ville sikkert ikke klare seg så lenge under ekstreme forhold. Han sendte derfor et brev til greven hvor han tilbød betaling mot at Gomez ble sluppet fri.

Heltene reiste deretter inn i ørkenen for å fullføre Ragomons oppdrag. Ragomon fortalte om sin lærling, Shezz som hadde forført Ragomons tre kvinner, stjålet alkymilaboratoriet hans og brukte det nå til å lage gift. Ragomon ønsket rettferdighet mot skurken. Han viste vei til et forlatt stadion som så ut til å ha vært et tempel før i tiden. Ragomon mente at noen gobliner brukte tempelet som en hemmelig vei til festningen oppe i klippene, der Shezz hadde laget en base.

Katla syntes at de skulle klatre opp klippen og angripe forfra, mens Stark og Mariella mente at de burde prøve underjordiske veien først. De klatret derfor ned i en diger sal under stadionet. Der ble de angrepet av skjeletter av umenneskelige gladiatorer. De tilintetgjorde skjelettene uten noen store problemer og fant en trapp som førte dem lenger ned i jorden.

View
Første spillekveld

Katla, Stark og Mariella diskuterte hvordan de skulle redde landsbyidioten Gomez fra å bli henrettet. Stark fikk en audiens med Valerians nestkommanderende og forhørte Gomez i cellen sin. Sir Ramirez (grevens lokale herre) var på et møte sammen med greven i grevens slott og derfor ikke tilgjengelig. Gomez mente at han bare jaget vekk geitene fordi de skremte en baby som lå og gråt i en hule. Han hadde klatret opp i klippene for å hente noen blomster til krovertens kone.

Heltene klatret opp i klippene og fant noen gule og blå blomster som vokste i en krater. Katla plukket en håndfull og tok dem med til kroa for å undersøke dem senere. Om natten drømte hun om gamle orkeklanen sin og misfostrene som ble forlatt i villmarken. Hun våknet temmelig sliten dagen etter, med lyden av babygråt i ørene.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.